Forum Bielsko.Biala.pl

Miasto tworzą ludzie

Polska wydmuchana za miedziaka?

Dyskusje o politykach, partiach politycznych i szeroko pojętej polityce.

Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Benon » piątek, 7 lut 2014, 01:04

Polska wydmuchana za miedziaka?

Czy Państwo Polskie w latach 2002-2003 dało się wykorzystać Stanom Zjednoczonym za 15 mln dolarów?

Kto dałby się wykorzystać seksualnie za 0,18 promila swoich rocznych dochodów? Czy zapłata w podanej wysokości zrekompensowałaby ryzyko złapania grzybicy, rzęsistka, trypra albo innego HIV-a, czy zrekompensowałaby obniżenie samooceny i możliwość zszargania reputacji? Weźmy konkretny przykład: osoba zarabiająca rocznie 24 tys. zł (2 tys. zł miesięcznie) dostałaby za wyświadczoną usługę 4,32 zł. Zgodzić się na taką propozycję mógłby chyba tylko ktoś niepełnosprawny umysłowo, nieznający się na wartości pieniędzy lub jakiś zdegenerowany, spłukany z kasy nałogowiec, upatrujący w tym szansy zdobycia grosiwa na zaspokojenie swoich chorobliwych skłonności.

Z artykułu Adama Goldmana, zamieszczonego w "Washington Post" wynika, że Polska w latach 2002-2003, w wyniku decyzji jej władz, dała się wydymać Stanom Zjednoczonym za wspomnianą cenę 0,18 promila rocznych dochodów.

Czym dla człowieka są jego roczne dochody, tym dla państwa są roczne dochody sektora finansów publicznych. Na dochody sektora finansów publicznych składają się dochody podsektorów: rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych. W 2003 roku dochody sektora finansów publicznych w Polsce liczone w cenach bieżących wynosiły 83,439 mld dolarów. 0,18 promila tych dochodów to wspomniana na wstępie kwota 15 mln dolarów. Tyle właśnie, według Goldmana, zapłacili Polsce Amerykanie. Ów ochłap pieniężny dostarczyli jakoby na początku 2003 roku w dwóch kartonowych pudłach do siedziby Agencji Wywiadu. Miała to być cena za udostępnienie przez Polskę willi i sąsiadującego z nią budynku na terenie ośrodka szkolenia wywiadu w Starych Kiejkutach na Mazurach. Funkcjonariusze amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) urządzili tam podobno więzienie z katownią, gdzie przetrzymywali i przesłuchiwali podejrzanych o działalność terrorystyczną. W celu wydobycia zeznań osadzeni w Kiejkutach byli rzekomo poddawani torturom takim jak: bicie po twarzy, pozbawianie snu, podtapianie (osławiony waterboarding), pozorowanie egzekucji, wiercenie dziur w głowie. [1], [2]

Dlaczego Amerykanie mieliby lokować swoje katownie dla domniemanych terrorystów poza granicami USA?

Zapewne dlatego by utrudnić wspólnikom uwięzionych ich odnalezienie. Wspólnicy mogliby szukać osadzonych, by zmniejszyć niebezpieczeństwo wsypy. Zarówno USA jak i wiele krajów ze Stanami współpracujących, to dla ekstremistów islamskich obcy, nieprzyjazny teren. Gdyby zatem odnaleźli pojmanych kompanów, to raczej nie chcieliby ich odbijać, tylko zlikwidować - niewykluczone, że razem z więzieniem i przyległościami. W przypadku zastosowania takiej poszerzonej opcji likwidacyjnej, zastraszyliby obywateli państwa, które działa przeciwko ich interesom. To dla terrorystów byłoby również cenną korzyścią. Mogłoby też być tak, że kompani osadzonych daliby sobie spokój z więzieniem i w odwecie zaatakowaliby inne obiekty w kraju, gdzie znajdowała się katownia.

Umiejscowienie więzień dla ekstremistów islamskich poza terytorium Stanów Zjednoczonych kierowałoby zagrożenia związane z opisanymi wyżej akcjami terrorystów na obszary niezamieszkałe przez obywateli USA. W przypadku katowni w Kiejkutach zagrożenie zostałoby skierowane na Polskę.

Ktoś może częściowo podważać to co napisałem kontrargumentem, że zabicie współtowarzyszy odstraszyłoby następnych chętnych do zasilenia szeregów terrorystów. Odpowiem, że raczej nie, gdyż wielu z nich wstępuje do grup terrorystycznych godząc się z możliwością śmierci w zamachu samobójczym lub w walce i koniec z rąk ideowych pobratymców jest dla nich również śmiercią w imię wyznawanych wartości.

Poza tym, jeżeli Amerykanie organizowali więzienia dla terrorystów w państwach trzecich i tym samym przerzucili część odpowiedzialności na te państwa, to sprytnie odwrócili uwagę międzynarodowej opinii publicznej od siebie, jako inspiratora i głównego wykonawcy bezprawnych i kontrowersyjnych etycznie działań. Przykładem może być właśnie szum, jaki wytworzył się wokół Polski w związku z podejrzeniami dotyczącymi ośrodka w Starych Kiejkutach.

Ponadto ściganie i sądzenie funkcjonariuszy CIA podejrzanych o stosowanie tortur komplikuje się w przypadku, gdy dopuszczali się oni tych przestępstw poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Torturowanie ludzi nie jest czynem chwalebnym i chyba każdy normalny człowiek czuje opór przed zadawaniem cierpień drugiemu człowiekowi. Jednak w państwie demokratycznym interes narodu, rozumianego jako ogół obywateli, jest dobrem najwyższym. Dla każdego państwa demokratycznego istotnym ogniwem interesu narodowego jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywateli. O ile można uznać, że po zamachach z 11 września 2001 roku torturowanie podejrzanych o terroryzm leżałoby w interesie Amerykanów, o tyle współudział w tym procederze Polaków za absurdalną cenę 15 mln dolarów z pewnością rozmijałby się z polskim interesem narodowym. Dlatego warto się zapytać, czy w zamian za umożliwienie Amerykanom zorganizowania katowni w Kiejkutach - jeżeli taki fakt miał miejsce - uzyskaliśmy od nich jeszcze inne korzyści, oprócz wspomnianej gotówki, które łącznie z pieniędzmi zrekompensowałyby nam negatywne konsekwencje tego kroku. Za taką korzyść należałoby uznać wzmocnienie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski ze strony USA. Widoczna, od wielu lat postępująca marginalizacja spraw polskich w polityce Stanów Zjednoczonych wymownie wskazuje, że żadne realne wzmocnienie gwarancji bezpieczeństwa dla naszego państwa chyba nie nastąpiło.

Warto zastanowić się z jakich powodów Polska mogłaby zawrzeć z USA tak niekorzystny dla siebie deal. Próbując to wyjaśnić nadal będę posługiwał się analogią między państwem a człowiekiem. Wspomniałem, że za żałośnie niską cenę może się dać wykorzystać człowiek dotknięty niepełnosprawnością umysłową lub nałogiem. Obie te przypadłości mają swoje siedlisko w głowie. Głową państwa są ludzie sprawujący władzę. Nie mam najlepszego zdania o kompetencjach mentalnych wielu polskich polityków dzierżących ster rządów w przeszłości i obecnie, ale nie sadzę by byli ograniczeni do tego stopnia, żeby nie rozumieli nieopłacalności dla Polski analizowanej przeze mnie domniemanej transakcji. Zatem pozostaje nałóg jako przyczyna ubicia z Amerykanami tak kiepskiego dla naszego kraju interesu. Nałóg wiąże się z trudnością powstrzymania się przed zaspokojeniem chorobliwego popędu. Popędem jaki należy brać w tym wypadku pod uwagę jest chciwość, a nałogiem wynikająca z chciwości korupcja.

Wobec tego jeżeli politycy rządzący Polską w 2003 roku zgodzili się na urządzenie tutaj amerykańskiej katowni za niedorzeczną cenę 15 mln dolarów, to należy zbadać czy jakaś część tych pieniędzy lub środki z jakiegoś innego amerykańskiego "funduszu motywacyjnego" nie trafiły do ich prywatnej kieszeni.

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych więzień CIA w Polsce. Przypuszczam, że decyzja o wszczęciu tego śledztwa oparta była na mocnych przesłankach. Jeżeli prokuratura potwierdzi opisane tutaj podejrzenia i wskaże winnych, to - według mnie - nie powinni oni jednak stanąć przed trybunałem stanu lub sądem. Strawestuję starą maksymę prawną w sposób następujący: lepiej puścić wolno parę kanalii i sprzedawczyków niż narażać na szwank interes narodowy. Fakty ujawnione podczas rozprawy i skazanie winnych przede wszystkim dostarczą argumentów przeciwnikom naszego kraju oraz zachęcą ich do podjęcia działań wymierzonych w Polskę.

W takim razie jaką karę należy wymierzyć winnym? W moim przekonaniu powinni oni zostać dyskretnie i dożywotnio wykluczeni z polskiego życia publicznego. Winnych należy skutecznie nakłonić do rezygnacji z wszelkich funkcji publicznych i nieubiegania się o nie w przyszłości. Trzeba im również stanowczo zaproponować wystąpienie z partii politycznych i innych organizacji. Powinni również stracić zainteresowanie występami w mediach. Uważam, że środkiem który może skutecznie zachęcać delikwentów do pozostawania w stanie cywilnej anabiozy jest widmo zaostrzenia sankcji fiskalnych z tytułu braku pokrycia majątku i wydatków w oficjalnych dochodach. Oprócz tego, każdy wyjazd z Polski sprzedawczyków narodowego bezpieczeństwa powinien odbywać się pod troskliwą opieką służb specjalnych w celu przejęcia przez państwo nielegalnego majątku zdeponowanego na zagranicznych kontach lub zdobycia informacji ułatwiających takie przejęcie.

Na koniec zajmijmy się personaliami. W czasie kiedy w Polsce miało dojść do feralnych wydarzeń opisanych przez "Washington Post", urząd Prezydenta RP sprawował Aleksander Kwaśniewski, a stanowisko Prezesa Rady Ministrów piastował Leszek Miller.
Warto przypomnieć, że w 2005 roku Leszek Miller wyjechał razem z żoną na czteromiesięczne stypendium do USA ufundowane przez Woodrow Wilson International Center. Średnia wysokość stypendium udzielanego przez tę instytucję wynosiła wtedy około 5 tys. dolarów miesięcznie. [3]

Niestety, wystawianie się za miedziaka stało się dla naszego kraju niechlubną spécialité de la maison. Czy my współcześni Polacy potrafimy tę fatalną tradycję zmienić?
Benon
użytkownik
 
Posty: 102
Na forum od: 6 lut 2009, 20:22

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Grego » piątek, 7 lut 2014, 07:52

Zasada w demokracji jest bardzo prosta. O wyborze władz decyduje nieobliczalny czynnik - wyborca. Zatem po dojściu do władzy każdy ma w perspektywie 4 lata hulaj dusza, potem wielka niewiadoma. Co nagrabisz to Twoje, co zbudujesz być może weźmie następca, za którym nie przepadasz. Zatem budować czy grabić? Wybór jest prosty. Gdyby Amerykanie tę kwotę zaproponowali Putinowi to by ich wyśmiał, jest miliarderem i stać go na wyśmianie CIA. Nasi szefowie partii rzucą się na każdy karton dolarów i zrobią wszystko co Pan Kartonu każe. Za 4 lata kasę zgarnie znienawidzony konkurent. Proste? :mrgreen:
Grego
użytkownik
 
Posty: 4789
Na forum od: 27 maja 2010, 07:26

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Piotrek » piątek, 7 lut 2014, 08:16

WY to zaraz wszystko kalkulujecie przez wysokość sumy pieniędzy, a może te 15 mln były tylko przeznaczone na koszty eksploatacyjne a nasze władze udostępniły miejsce ze względów ideowych. Chociaż trzeba powiedzieć, że teraz mamy kłopot:
http://asset-1.soup.io/asset/6717/8084_1648_960.jpeg
pozdrawiam
Piotrek
użytkownik
 
Posty: 3132
Na forum od: 1 wrz 2006, 07:00
Lokalizacja: Mikuszowice Krakowskie pod lasem

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez outsider? » środa, 12 lut 2014, 11:07

Dla Millera to nic nowego, tylko kasa większa ...
Moskiewska pożyczka ? potoczna nazwa transakcji finansowej przekazania 1,2 mln dolarów amerykańskich przez KPZR na rzecz PZPR w styczniu 1990 roku a także procedury jej zwrotu. Operację tę koordynowali ze strony PZPR Mieczysław Rakowski oraz Leszek Miller.

Według akt śledztwa odtajnionych w 2006 roku z inicjatywą pożyczenia pieniędzy miał wyjść Mieczysław Rakowski i miała być według niego przeznaczona "na utrzymanie agend PZPR i jej personelu". Pieniądze zostały przekazane Rakowskiemu w gotówce w styczniu 1990. Według strony rosyjskiej pożyczka miała być przeznaczona na finansowanie SdRP i Trybuny, pochodziła z zasobów KGB, zaś Rakowski miał pożyczkę zwrócić "po roku, po zorganizowaniu działalności komercyjnej partii". Z całej sumy kwota 300 tys. dolarów miała zostać ostatecznie wykorzystana na założenie Trybuny, 200 tys. na odprawy dla pracowników PZPR, 500 tys. zwrócone Rosjanom, zaś 200 tys. "puszczone w obieg aby z tytułu otrzymywanych dochodów wypłacić dług ratami". Środki zasiliły liczne spółki nomenklaturowe obsadzone głównie działaczami SdRP ("Agencja Gospodarcza", "Gravicot", "Servicus").
Tyle banalna wikipedia
Avatar użytkownika
outsider?
użytkownik
 
Posty: 261
Na forum od: 9 sty 2011, 11:59

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez tren_d » wtorek, 11 mar 2014, 21:25

i jak tam samopoczucie Lemingi i Leminżyce w stringach?
tren_d
użytkownik
 
Posty: 1000
Na forum od: 1 sty 1970, 01:00

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez SAMAEL66 » środa, 12 mar 2014, 07:18

takie samo jak twojej dziewczyny :)
SAMAEL66
użytkownik
 
Posty: 1380
Na forum od: 30 gru 2008, 19:33
Lokalizacja: Złote Łany

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Pyramide » środa, 12 mar 2014, 16:57

SAMAEL66 napisał(a):takie samo jak twojej dziewczyny :)

Uważasz że ma dziewczynę? chyba wirtualnie.
Imię jest nie ważnie!Nazwisko po tacie!wiek co roku inny!charakter niepowtarzalny wygląd przeciętny!Nie znasz?nie oceniaj!Masz gdzieś?Nie martw się ja cię tez.
Pyramide
użytkownik
 
Posty: 4592
Na forum od: 20 lis 2008, 09:29
Lokalizacja: Bielsko-Biała /M. Straconka/

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez admhejka » piątek, 4 kwi 2014, 12:06

A gdyby Amerykanie zapłacili 30 milionów to byłoby dobrze? Może 50? 100? Od jakiej kwoty można się sprzedać i czy w ogóle jest to sprzedawanie się? Pieniądze te poszły na służby, a w zasadzie na finansowanie nie zawsze oficjalnych i legalnych akcji. Każdy kto ma jakiekolwiek pojęcie o służbach wie, że działają one poza prawem i trzeba je jakoś finansować. Większość służb czy to w Polsce czy na świecie jest zamieszana w nielegalne działania, handel bronią czy narkotykami. Co do samego torturowania nie mam zastrzeżeń, uważam, że trzeba używać wszelkich możliwych środków dla zdobycia informacji, które mogą ochronić naszych obywateli. Zastrzeżenia mam co do tego, że zdobyte informacje nie koniecznie chroniły naszych a USA. Reasumując błędem było narażanie się na odwet ze strony islamistów za 15 milionów.
Avatar użytkownika
admhejka
nowicjusz
 
Posty: 6
Na forum od: 3 kwi 2014, 07:39

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Pyramide » czwartek, 4 wrz 2014, 19:16

Ciekawa dywagacja i nie tak strasznie odległa od rzeczywistości.
http://www.fakt.pl/polityka/rosja-nie-p ... 86067.html
Imię jest nie ważnie!Nazwisko po tacie!wiek co roku inny!charakter niepowtarzalny wygląd przeciętny!Nie znasz?nie oceniaj!Masz gdzieś?Nie martw się ja cię tez.
Pyramide
użytkownik
 
Posty: 4592
Na forum od: 20 lis 2008, 09:29
Lokalizacja: Bielsko-Biała /M. Straconka/

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Grego » czwartek, 4 wrz 2014, 20:19

Nie wiem jak się ma do rzeczywistości, ale do realiów niestety pasuje. :? Wyjaśnia przy okazji po co Tusk i spółka przepchnęli po cichu ustawę targowicką. Załatwili Niemcom wjazd do Polski "na legalu".
Grego
użytkownik
 
Posty: 4789
Na forum od: 27 maja 2010, 07:26

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Swiatogor » niedziela, 7 wrz 2014, 17:53

Ciągle tkwicie mentalnie w XiX wieku...

Wystarczy rozpirzyć ruskim kilka elektrowni, gazo i ropociągów, i w dwa miesiące cofają się o 50 lat, a w 10 lat do czasów Rurykowiczów. Nie potrzeba do tego dywizji.

Świat się zmienił.

Pobudka.
"masz mało czasu, trzeba dać świadectwo"
Swiatogor
użytkownik
 
Posty: 674
Na forum od: 1 wrz 2006, 07:00

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez staszeks » niedziela, 7 wrz 2014, 18:15

Mam nadzieje, ze zaopatrzyłeś się w dużą ilość jabłek (fasola lepsza).
Jak zabraknie rosyjskiego gazu pojesz jabłek (fasola lepsza) i wyprodukujesz swój.
staszeks
użytkownik
 
Posty: 7426
Na forum od: 13 lis 2006, 19:20

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Grego » niedziela, 7 wrz 2014, 19:55

Swiatogor napisał(a):Ciągle tkwicie mentalnie w XiX wieku...

Wystarczy rozpirzyć ruskim kilka elektrowni, gazo i ropociągów, i w dwa miesiące cofają się o 50 lat, a w 10 lat do czasów Rurykowiczów. Nie potrzeba do tego dywizji. .

Zamierzasz do tego użyć kalkulatora, spinacza biurowego i gumy do życia? Za dużo filmów, szanowny kolego, za dużo filmów... Taktownie pomijam fakt, jak takie rozpirzenie wpłynęło by na gospodarkę Europy. :|
P.S. Potrafisz wyjaśnić dlaczego Amerykanie w 2003 wprowadzili do Iraku 200 tysiecy wojska zamiast rozpiżyć parę rurociagów i elektrowni cofając ten kraj do poziomu kamienia lizanego? Może nie wiedzieli tego co Ty wiesz?
Grego
użytkownik
 
Posty: 4789
Na forum od: 27 maja 2010, 07:26

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Swiatogor » niedziela, 7 wrz 2014, 20:39

Grego napisał(a):Zamierzasz do tego użyć kalkulatora, spinacza biurowego i gumy do życia?


Ależ nie; kupimy sobie parę lotniskowców i kilka dywizjonów F35. :twisted:

Oczywiście jeśli chcesz, to możesz się okopać i przeczekać ten czas, gdy nasza flota, lotnictwo i pancerne zagony, rozniosą ruskich w proch i pył.
Ostatnio edytowano niedziela, 7 wrz 2014, 21:08 przez Swiatogor, łącznie edytowano 2 razy
"masz mało czasu, trzeba dać świadectwo"
Swiatogor
użytkownik
 
Posty: 674
Na forum od: 1 wrz 2006, 07:00

Re: Polska wydmuchana za miedziaka?

Postprzez Swiatogor » niedziela, 7 wrz 2014, 20:57

staszeks napisał(a):Mam nadzieje, ze zaopatrzyłeś się w dużą ilość jabłek (fasola lepsza).
Jak zabraknie rosyjskiego gazu pojesz jabłek (fasola lepsza) i wyprodukujesz swój.


Nie no; jasne.... Gratuluję konsekwencji w myśleniu. Myślisz, że gdyby ruscy nas najechali, to dalej będą nam tłoczyć gaz?

No kurcze, strategu, zachowajmy chociaż pozory sensu.
"masz mało czasu, trzeba dać świadectwo"
Swiatogor
użytkownik
 
Posty: 674
Na forum od: 1 wrz 2006, 07:00

Następna strona

Powrót do Kącik polityczny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 6 gości